عوامل اجتماعي موثر بر سلامت (SDH)، رويكرد يكپارچه اي براي رويارويي با معضلات بهداشتي، ارتقاي سطح بهداشت عمومي و حركت به سوي «جامعه سالم تر» است.
صفحه اصلي > RFP > تعیین کننده های اجتماعی مؤثر بر سلامت مرتبط با مصدومیتهای غيرعمد  
يکشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٦
تعیین کننده های اجتماعی مؤثر بر سلامت مرتبط با مصدومیتهای غيرعمد
 
دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی