عوامل اجتماعي موثر بر سلامت (SDH)، رويكرد يكپارچه اي براي رويارويي با معضلات بهداشتي، ارتقاي سطح بهداشت عمومي و حركت به سوي «جامعه سالم تر» است.
صفحه اصلي > اعضای مرکز > کارشناس 
دوشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٧
 

مریم زارع زاده

کارشناس پژوهش مرکز

کارشناس سایت مرکز

تحصیلات: کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

آدرس الکترونیکی: zarezadeh_maryam@yahoo.com و بیشتر

شرح وظایف

 

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی