عوامل اجتماعي موثر بر سلامت (SDH)، رويكرد يكپارچه اي براي رويارويي با معضلات بهداشتي، ارتقاي سطح بهداشت عمومي و حركت به سوي «جامعه سالم تر» است.
صفحه اصلي > فعاليتهاي انجام شده مرکز > مقالات و خلاصه مقالات منتشر شده 
يکشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٦
 

 مقالات و خلاصه مقالات منتشر شده
١٣٩٢-١٣٩٠
١٣٩٣-١٣٩٣
دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی