عوامل اجتماعي موثر بر سلامت (SDH)، رويكرد يكپارچه اي براي رويارويي با معضلات بهداشتي، ارتقاي سطح بهداشت عمومي و حركت به سوي «جامعه سالم تر» است.
دوشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٧
 

ردیف

عنوان

مجری

تاریخ خاتمه

1

تدوین سیاست های راهبردی و کلان در موضوعات رفاه و تامین اجتماعی، امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی

دكتر آمنه ستاره فروزان

1390

2

تعیین نیازهای شبکه تحقیقات علوم اعصاب کشور

دکتر معصومه دژمان

1390

3

طراحی و آزمون مدل ارتباطی تعییین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت زایمان در فرایند زایمان زودرس

دکتر مسعود کریملو
ماهرخ دولتیان

1390

4

مرور نظام دار مطالعات مرتبط با جنسيت از عوامل اجتماعي موثر بر سلامت

دکتر حمیرا سجادی

1390

5

ایجاد بانک اطلاعاتی تعیین کننده های اجتماعی سلامت : مسکن و اشتغال

دکتر حمیرا سجادی

1390

6

سنجش پاسخگویی نظام سلامت روان در مراجعان به مراکز دانشگاهی خدمات سلامت روان شهر تهران براساس مدل سازمان جهانی بهداشت

دکتر معصومه دژمان

1391

7

ارزیابی برنامه پزشک خانواده در روستاهای ایران

دکتر معصومه دژمان

1391

8

ارزشیابی برنامه درمان نگهدارنده با متادون در زنان زندانی

دکتر معصومه دژمان

1391

9

ارائه مدل مناسب جهت مداخلات اجتماع محور سلامت روان در زنان شهر تهران (مصوب موسسه ملی تحقیقات سلامت)

دكتر آمنه ستاره فروزان

دکتر منیر برادران افتخاری

1391

10

شناخت تاثیر برنامه پزشک خانواده بر عوامل اجتماعی، اقتصادی و آموزشی جامعه

دکتر معصومه دژمان

1391

11

ارزیابی اثرات طرح های استراتژی توسعه شهری بر سلامت و تعیین کننده های اجتماعی آن

دکتر مسعود کریملو
پریسا شجاعی

1391

12

طراحی ابزار سنجش و مدل ارتباطی سبک زندگی مادر در دوران بارداری با وزن کم هنگام تولد نوزاد

دکتر مسعود کریملو
زهره محمودی

1391

13

طرح اجتماع  محور مشارکتی رفتارهاي پر خطر در زنان در معرض آسیب

دکتر معصومه دژمان

1392

14

تحلیل شبکه اجتماعی زنان دارای رفتارهای پرخطر و بررسی ارتباط ویژگیهای شبکه با رفتارهای پرخطر آنها

دکتر سیدعلی حسینی

1393

15

تحلیل وضعیت مصدومیت غیر عمد در کودکان دختر و پسر از دیدگاه ارتباطی، فرهنگی،اجتماعی، رفتاری و هنجاری و تدوین استراتژی ارتباطی جهت پیشگیری از مصدونیت غیر عمد در کودکان

پیام روشنفکر

1393

16

نیاز سنجی و تعیین اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت

دکتر معصومه دژمان

1393

17

مدلسازی الگوهای بروز سندرم حاد عروق کرونر و تعیین SDHآنها در ایرانGIS

دکتر حمیرا سجادی

علي احمدي

1393

18

بررسی شیوع و اندازه جمعیت دانشجویان دارای رفتارهای پر خطر مستعد کننده ابتلا به HIV دانشگاه های علوم پزشکی تهران و البرز با استفاده از روش بسط شبکه network scale up

دکتر حمیرا سجادی

زهره محمودی

1394

19

بررسی ارتباط سبک زندگی با عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت منتخب، در سالمندان تهرانی سال 1392

دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی

اکرم قنبری مقدم

1395

20

ارزیابی توانایی های زنان در مواجهه با خشونت خانگی در شهر تهران

دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی

1396

21

برآورد اندازه جمعیت های پنهان دختران فراری، کودکان کار و مصرف کنندگان مواد مخدر در 5 کلان شهر ایران (تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز) در سال 1393

دکتر یحیی سلیمی

1396

22

بررسی وضعیت رفاه اجتماعی زنان در استان های کشور با معرفی یک شاخص ترکیبی

دکتر سید حسین محققی کمال

1397

23

تعین کننده های کیفیت زندگی بیماران مبتلا به عفونت  HIV/AIDS؛ یک مطالعه متاآنالیز

دکتر حسام قیاسوند

دکتر غلامرضا قائدامینی

1397

24

مدل یابی تعیین کننده های اجتماعی رفتار آمادگی شهروندان تهرانی نسبت به هشدار آسیب پذیری در برابر زلزله

دکتر علی اکبر سلیمانی

مریم رنجبر

1397

25

تبیین نیازهای سلامت جوانان شهر تهران: شناخت، تعیین اولویت و راهکارها

دکتر سید علی حسینی

1397

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی