عوامل اجتماعي موثر بر سلامت (SDH)، رويكرد يكپارچه اي براي رويارويي با معضلات بهداشتي، ارتقاي سطح بهداشت عمومي و حركت به سوي «جامعه سالم تر» است.
شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧
 

 

ردیف

عنوان کتاب

ناشر

سال نشر

جلد کتاب

1

سبک زندگی، مفاهیم و رویکردها

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1392


2

راهنمای ارزیابی سریع و پاسخ به رفتارهای پرخطر جنسی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1393

 

3

به سوی آرامش1: توشه راه

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1393


4

به سوی آرامش2: راهکارهای سازگاری

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1393


 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی