عوامل اجتماعي موثر بر سلامت (SDH)، رويكرد يكپارچه اي براي رويارويي با معضلات بهداشتي، ارتقاي سطح بهداشت عمومي و حركت به سوي «جامعه سالم تر» است.
آمار بازدید
 کل بازدید : 123305 | بازدیدکنندگان آنلاين : 1 
شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧
منو اصلی
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت اعلام کرد:
دکتر اکبر بیگلریان به سمت سرپرست مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت منصوب شد.
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر اکبر بیگلریان به سمت سرپرست مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت منصوب شد ...
 ١١:٣٣ - 1396/07/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت اعلام کرد:
تقدیر از ریاست، همکاران و کارشناس مرکز تحقیقات SDH
از مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، ریاست مرکز، همکاران و کارشناس آن مرکز به عنوان مرکز برتر دانشگاه تقدیر به عمل آمد.
 ٠٨:٣٣ - 1395/01/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
صفحه اصلي > معرفي مرکز 
معرفي مرکز
 

بر اساس راي صادره در يکصدونودوهفتمين جلسه مورخ 1388/5/31 شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکي، با تأسيس مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي موافقت اصولي بعمل آمد و بهاستناد رای صادره در دویستوسیوچهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، مورخ 1393/03/17 موافقت قطعی آن تصویب شد.

یکی از هدفهای مهم این مرکز، هدایت و اجرای پژوهشهای کاربردی با تأکید بر تعيينکنندههاي اجتماعي سلامت و در ادامه انتشار و دراختیارگزاری نتایج آن به مردم، متولیان، سیاستگذاران و برنامهریزان سلامت است. این باور ماست که با انجام پژوهش و تلفیق آن با آموزش و مدیریت سلامت جامعه؛ ضمن ارتقای سواد سلامت، جامعهای شکل گیرد که همگان از عدالت و برابری در سلامت برخوردار و بهرهمند شوند.

 

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی