چهارشنبه ١٠ آذر ١٤٠٠
بروزرسانی
1400/08/04
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
آمار بازدید
 بازدید امروز : 131 | کل بازدید : 209055 
صفحه اصلي > اعضاي مرکز > اعضاء شورای پژوهشی 
اعضاء شورای پژوهشی
 

ردیف

عضو هیات علمی

وابستگی سازمانی

1

دکتر اکبر بیگلریان

 

Akbar Biglarian, PhD in Biostatistics, Department of Biostatistics and Epidemiology, Social Determinants of Health Research Center, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. E-mail: abiglarian@gmail.com

 اکبر بیگلریان، استاد، گروه آمار زيستي، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.

بيشتر

آدرس پستی: اوين - بلوار دانشجو- خيابان كودكيار - روبروی دانشگاه شهید بهشتی-  دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي- ساختمان فارابی- طبقه سوم- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت
کد پستی: 1985713871

تلفن: 71732856-021

لینک سامانه علم سنجی

2

دکتر مهدی نوروزی

 

Mehdi Noroozi, PHD in Epidemiology, Social Determinants of Health Research Center, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. E-mail: noroozimehdi04@gmail.com

مهدی نوروزی، استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.

بيشتر

آدرس پستی: اوين - بلوار دانشجو- خيابان كودكيار - روبروی دانشگاه شهید بهشتی-  دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي- ساختمان فارابی- طبقه سوم- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت
کد پستی: 1985713871

تلفن: 71732855-021

لینک سامانه علم سنجی

3

دکتر مرضیه شیرازی خواه

 

Marzieh Shirazikhah, MD.MPH. Phd in Health Science-Social Determinants of Health (SDH). Social Determinants of Health Research Center, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. E-mail:  dr_shirazikhah٢٠٠٢@yahoo.com

مرضیه شیرازی‌خواه، استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.

بيشتر

آدرس پستی: اوين - بلوار دانشجو- خيابان كودكيار - روبروی دانشگاه شهید بهشتی-  دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي- ساختمان فارابی- طبقه سوم- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت
کد پستی: 1985713871

تلفن: 71732857-021

لینک سامانه علم سنجی

4

دکتر زهرا جرجران شوشتري

 

Zahra Jorjoran Shooshtari, Phd in Health Science-Social Determinants of Health (SDH). Social Determinants of Health Research Center, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. E-mail:  za.jorjoran@uswr.ac.ir

زهرا جرجران‌شوشتری ، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.

بيشتر

آدرس پستی: اوين - بلوار دانشجو- خيابان كودكيار - روبروی دانشگاه شهید بهشتی-  دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي- ساختمان فارابی- طبقه سوم- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت
کد پستی: 1985713871

تلفن: 71732857-021

لینک سامانه علم سنجی

5

دکتر حمیرا سجادی

Homeira Sajj

adi, National Board Social Medicine, Professor, Social Determinants of Health Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. safaneh_s@yahoo.com

حمیرا سجادی، متخصص پزشکی اجتماعی، استاد، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.

بيشتر

آدرس پستی: اوين - بلوار دانشجو- خيابان كودكيار - روبروی دانشگاه شهید بهشتی-  دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي- ساختمان فارابی- گروه آموزشي رفاه اجتماعي
کد پستی: 1985713871

تلفن: 22180048-021

لینک سامانه علم سنجی

6

دکتر سیدعلی حسینی

Seyed Ali Hosseini, Ph.D in Occupational Therapy, Professor, Social Determinants of Health Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. E-mail: alihosse@gmail.com

سیدعلی حسینی، دکتری کاردرمانی، استاد، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.

بيشتر

آدرس پستی: اوين - بلوار دانشجو- خيابان كودكيار - روبروی دانشگاه شهید بهشتی-  دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي- گروه آموزشي كاردرماني
کد پستی: 1985713871

تلفن: 22180063-021

لینک سامانه علم سنجی

 

7

دکتر فرهاد نصرتی نژاد

 

Farhad Nosrati Nejad, PhD in Sociology.  Department of Social Welfare Management. University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. mail: fa.nosratinejad@uswr.ac.ir 

فرهاد نصرتی‌نژاد، دکترای جامعه شناسی، استادیار، گروه رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.

بيشتر

آدرس پستی: اوين - بلوار دانشجو- خيابان كودكيار - روبروی دانشگاه شهید بهشتی-  دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي- ساختمان فارابی- گروه آموزشي رفاه اجتماعي
کد پستی: 1985713871

تلفن: 22180048-021

لینک سامانه علم سنجی

 

  

دسترسی سریع
 
کتابخانه مرکزی
انتشارات دانشگاه
سامانه علم سنجی
کتابخانه دیجیتال
سامانه نوپا 
DSpace

تماس با ما:

آدرس : اوين - بلوار دانشجو - خيابان كودكيار – روبروی دانشگاه شهید بهشتی - دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعی– مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت.

کد پستی:
1985713871

تلفن های مرکز : 71732839-021 و 71732857-021

پست الکترونیک: sdh@uswr.ac.ir

 

 

دانشگاه علوم توانبخشی وسلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریفرم ارتباطآرشیو اخبارنقشه سایت
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences