يکشنبه ٠٥ تير ١٤٠١
بروزرسانی
1401/03/28
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
آمار بازدید
 بازدید امروز : 27 | کل بازدید : 246040 
صفحه اصلي > دستاوردها > پايان نامه 
پايان نامه
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

سال شروع به تحصیل

سال فراغت از تحصیل

1

دکتر منیر برادران افتخاری

ارائه مدل مداخله ای اجتماع محور ارتقاء سلامت روان در زنان شهر تهران

1389

1392

2

دکتر زهره محمودی

طراحی ابزارسنجش سبک زندگی مادر در دوران بارداری با دیدگاه تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت و ارائه مدل ارتباطی سبک زندگی مادر در دوران بارداری با وزن کم هنگام تولد نوزاد

1389

1393

3

دکتر ماهرخ دولتیان

طراح‍ی‌ و آزم‍ون‌ م‍دل‌ ارت‍ب‍اطی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر س‍لام‍ت‌ زای‍م‍ان‌ در ف‍رای‍ن‍د زای‍م‍ان‌ زود رس‌

1389

1393

4

دکتر پریسا شجاعی

ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رات‌ ای‍ج‍اد دری‍اچ‍ه‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍ر س‍لام‍ت‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ آن‌

1389

1393

5

دکتر مرضیه شیرازی خواه

طراحی ابزار سنجش پوشش خدمات توانبخشی جسمی در نظام سلامت

1392

1396

6

دکتر عهدیه چینه کش

تبیین کیفی نیازهای سلامت جوانان: شناخت نیاز ها، تعیین اولویت ها و ارائه راهکارها

1392

1396

7

دکتر کتایون فلاحت

طراحي و آزمون مدل ساختاري تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت روان مثبت بزرگسالان شهر تهران

1392

1397

8

دکتر منیژه علوی

بررسي وضعيت پاسخگويي نظام سلامت به افراد داراي ناتواني جسمي حركتي گيرنده خدمات توانبخشي مراجعه كننده به مراكز جامع توانبخشي شهر تهران: برابري يا نابرابري از ديدگاه گيرندگان خدمت با توجه به جايگاه اقتصادي اجتماعي آنان

1392

1397

9

دکتر زهرا جرجران شوشتری

بررسي ارتباط ويژگي هاي شبكه اجتماعي با رفتارهاي پرخطر مرتبط با HIV در زنان آسيب پذير شهر تهران در سال 96-95

1392

1397

10

دکتر پیام روشنفکر

تحليل نابرابري هاي مصدوميتهاي ناشي از تصادفات جاده اي در ايران و تعيين كننده هاي اجتماعي آنها براساس مدل سازمان بهداشت جهاني

1392

1397

دسترسی سریع
 
کتابخانه مرکزی
انتشارات دانشگاه
سامانه علم سنجی
کتابخانه دیجیتال
سامانه نوپا 
DSpace

تماس با ما:

آدرس : اوين - بلوار دانشجو - خيابان كودكيار – روبروی دانشگاه شهید بهشتی - دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعی– مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت.

کد پستی:
1985713871

تلفن های مرکز : 71732839-021 و 71732857-021

پست الکترونیک: sdh@uswr.ac.ir

 

 

دانشگاه علوم توانبخشی وسلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریفرم ارتباطآرشیو اخبارنقشه سایت
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences